Ivan Kolenič

Koncipient

Ivan začal pracovať v našej kancelárii na pozícii právneho asistenta v roku 2005, od roku 2022 u nás pôsobí ako advokátsky koncipient. Ivan sa venuje primárne oblastiam občianskeho, obchodného a farmaceutického práva a poskytuje právne poradenstvo klientom z oblasti life sciences. Pravidelne tiež radí klientom v regulačných záležitostiach a pri plnení povinností vyplývajúcich z pravidiel ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML).

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Paneurópska vysoká škola (Mgr., 2022)