Ivan Homola

Koncipient

Ivan Homola pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2020. Primárne sa venuje obchodnému právu a právu obchodných spoločností.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2020)