Henrich Meňky

Koncipient

Henrich Meňky pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2022. Primárne sa venuje obchodnému právu a právu obchodných spoločností, zdravotníckemu právu a farmaceutickému právu.

Už počas štúdia na  právnickej fakulte sa zaujímal o oblasť  zdravotníctva. Po skončení štúdia pokračoval vo svojej špecializácií počas výkonu svojej právnej profesie v zdravotnej poisťovni, kde sa podieľal na riešení rôznych právnych problémov zameraných a súvisiacich s problematikou zdravotnej starostlivosti, taktiež sa podieľal na tvorbe legislatívy v oblasti zdravotníctva.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický

Akademické vzdelanie:  Paneurópska vysoká škola (JUDr., 2018) Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2018)