Arnold Xavier Verhaege

Koncipient

Arnold Xavier Verhaege pracuje v našej advokátskej kancelárii  advokátsky koncipient od roku 2023. Primárne sa venuje právu obchodných spoločností, obchodnému právu a sporovej agende

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Mgr., 2022)