Andrej Katrušin

Koncipient

Andrej Katrušin začal pracovať v našej advokátskej kancelárii už ako právny asistent a od roku 2022 u nás pôsobí ako advokátsky koncipient. Primárne sa venuje obchodnému právu, občianskemu a pracovnému právu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2022)