Adriana Pavlovičová

Koncipientka

Adriana Pavlovičová v našej advokátskej kancelárii pôsobí ako advokátska koncipientka od roku 2022. Primárne sa venuje právu obchodných spoločností, obchodnému právu, ochrane osobných údajov a sporovej agende.

Po ukončení štúdia Adriana absolvovala stáž na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), kde sa venovala právu duševného vlastníctva a ochrane osobných údajov.   Pred zahájením spolupráce s našou advokátskou kanceláriou pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii na pozícii advokátsky koncipient, kde sa zameriavala na právo obchodných spoločností, obchodné práve a ochranu osobných údajov, ako aj regulatórne právo.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, nemecký, španielsky, francúzsky

Akademické vzdelanie: Viedenská univerzita (Universität Wien) (LL.M., 2020); Univerzita v Groningene (Rijksuniversiteit Groningen) (LL.B., 2019); Skúška schopnosti aplikovať právny poriadok SR (2022)