Testovanie na COVID-19 a aktuálne pracovnovprávne otázky a opatrenia

Ako sa má zamestnávateľ vysporiadať so súčasnými pracovnoprávnymi témami v súvislosti s COVID-19 a plánovaným celoplošným testovaním? V priloženom legal alert-e sme pripravili odpovede na najaktuálnejšie otázky.

Zároveň dávame do pozornosti, že 30.10.2020 bola vydaná vyhláška ÚVZ, ktorá nariaďuje od 2.11. od 5:00 do 9.11. 1:00 zamestnávateľom zakázať zamestnancom vstup na pracovisko, resp. do priestorov zamestnávateľa, ak sa nepreukážu negatívnym výsledkom (a) antigénového testu COVID-19 vykonaného v rámci projektu Spoločná zodpovednosť dňa 29.10.-1.11. alebo (b) RT-PCR testu vykonaného od 29.10. do 9.11. Z tohto zákazu sú stanovené výnimky (napr. pre osoby, ktorým zdravotná kontraindikácia alebo zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu).

COVID-19 testovanie a aktualne pracovnopravne otazky