Sprísnenie opatrení a ich dopad na zamestnávateľov

Od 1. 10. 2020 budú účinné nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky („ÚVZ“), ktoré majú za cieľ predísť šíreniu ochorenia COVID-19. Ako  sa tieto dotknú zamestnávateľov?

ÚVZ dňa 29.9.2020 vydal dve nové opatrenia, ktoré sú účinné od 1. 10. 2020.

Opatrenie ÚVZ č. OLP/7852/2020 (ďalej „Opatrenie č. 7852/2020“) rozširuje povinnosti týkajúce sa povinného prekrytia horných dýchacích ciest, nosa a úst. Významnou zmenou je, že sa už neuplatňuje doteraz platná výnimka, že prekrytie (obvykle rúško) sa nevyžaduje, ak je vzdialenosť medzi osobami na pracovisku viac ako 2 metre. Prekrytie dýchacích ciest sa na pracovisku podľa Opatrenia č. 7852/2020 nevyžaduje už len v prípade, ak sa zamestnanec nachádza na pracovisku sám. Nevýhodou formulácie výnimky je, že nespresňuje, či môže ísť aj o prípady, ak má zamestnanec vyhradený samostatný priestor na prácu, napr. vlastnú kanceláriu. Na základe doterajších interpretácií sa ale domnievame, že výnimka sa vzťahuje aj na tieto prípady.

Zároveň sa od 1.10. 2020 ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéroch, s výnimkou prípadov, ak je vzdialenosť medzi osobami viac ako 2 metre.

Pre zamestnávateľov toto sprísnenie môže znamenať prehodnotenie prijatých opatrení vo vzťahu k prítomnosti zamestnancov na pracovisku vzhľadom na kapacity pracoviska a ak to je potrebné, zabezpečenie nových ochranných pomôcok resp. ich častejšie vymieňanie, preškolenie zamestnancov o povinnosti nosiť prekrytie horných dýchacích ciest, bez výnimky okrem prípadov, ak sú na pracovisku sami.

Opatrenie ÚVZ č. OLP/7693/2020 (ďalej „Opatrenie č. 7693/2020“) stanovuje obmedzenia pri vstupe na územie Slovenskej republiky, ak osoba navštívila niektorú z rizikových krajín. Toto nové opatrenie, Opatrenie č. 7693/2020, ale oproti opatreniu účinnému do 1.10.2020, Opatreniu ÚVZ č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.09.2020. neprináša zásadné zmeny vo vzťahu k doteraz platnému režimu. Teda,

  1. Osoby, ktoré prichádzajú do SR a počas predchádzajúcich 14 dní pred ich príchodom navštívili krajinu EÚ, ktorá je riziková (a teda nie je na zozname bezpečných resp. menej rizikových krajín, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Opatrenia č. 7693/2020), musia po príchode absolvovať domácu izoláciu. U týchto osôb sa domáca izolácia môže ukončiť, ak majú negatívny test na COVID-19 alebo uplynutím 10 dní, ak počas domácej izolácie nemali žiadne príznaky, aj vtedy, ak do 10. dňa neobdržali negatívny výsledok testu na COVID-19 (podľa toho, čo nastane skôr). Testovanie na COVID-19 môžu absolvovať najskôr v piaty deň domácej izolácie.
  2. Osoby, ktoré v posledných 14 dňoch pred príchodom do SR navštívili krajinu mimo EÚ, ktorá je riziková, musia absolvovať domácu izoláciu a testovanie na COVID-19. Ich domáca izolácia sa skončí vždy až obdržaním negatívneho výsledku testu na COVID-19 (aj keby to trvalo dlhšie ako 10 dní od začiatku izolácie).
  3. Všetky osoby, ktoré navštívili rizikové krajiny a vstupujú na územie SR, sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky .
  4. Alternatíva k týmto povinnostiam sa umožňuje osobám, ktoré prichádzajú do SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili niektorú z krajín EÚ, ktorá je riziková. Tieto osoby môžu absolvovať testovanie v zahraničí a v prípade negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, nemusia po vstupe na územie Slovenskej republiky absolvovať domácu izoláciu resp. testovanie na ochorenie COVID-19. Taktiež sa nemusia registrovať na webových stránkach http://korona.gov.sk/ehranica, hlásiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva ani svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Zoznam menej rizikových krajín sa Opatrením č. 7693/2020 rozšíril o San Marino , Taiwan a Vatikán. Okrem toho, Opatrenie č. 7693/2020 nemení povinnosti podľa Opatrenia ÚVZ č. OLP/6911/2020, na základe ktorého sú zamestnávateľa naďalej povinní kontrolovať osoby povinné absolvovať domácu izoláciu resp. testovanie na ochorenie COVID-19 pred vstupom  na pracovisko.