Sme členmi v uznávaných celosvetových a národných asociáciách

Sme členom viacerých prestížnych asociácií. Tieto členstvá vyžadujú, aby sme dosahovali vysoké medzinárodné štandardy kvality. Prostredníctvom spolupracujúcich kancelárií nám tiež umožňujú zabezpečiť našim klientom erudované a profesionálne právne služby v takmer všetkých krajinách sveta.

Lex Mundi

Sme výhradným členom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex Mundi je popredné celosvetové združenie nezávislých advokátskych kancelárií s rozsiahlymi skúsenosťami vo vyše 100 krajinách sveta. Každý člen Lex Mundi musí byť lídrom na svojom miestnom trhu. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete tejto organizácie, môžeme našim klientom poskytnúť prednostný prístup k viac ako 21 000 advokátom na celom svete – a to všetko z jediného kontaktného bodu. Členské kancelárie spoločne poskytujú globálne právne zdroje, vďaka ktorým dokážeme bezproblémovo riešiť najnáročnejšie cezhraničné transakcie a iné právne záležitosti našich klientov.

Viac informácií
World Services Group

World Services Group

Sme členom World Services Group, celosvetovej siete spájajúcej širokú škálu popredných spoločností poskytujúcich profesionálne a poradenské služby. Členmi WSG sú významné domáce a medzinárodné firmy s najlepšou reputáciou v rámci svojho podnikateľského prostredia. V rámci WSG participujeme na množstve aktivít v rámci jej „practice groups“ zameraných na špecifické právne oblasti a odvetvia služieb a priemyslu.

Viac informácií
Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora

Všetci právnici pôsobiaci v našej kancelárii sú aktívnymi členmi Slovenskej advokátskej komory ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni sa právnici kancelárie aktívne zúčastňujú vzdelávacích ako aj reprezentačných aktivít komory. Na medzinárodnej úrovni pravidelne pôsobia ako zástupcovia komory na zahraničných podujatiach a v medzinárodných právnických organizáciách.

Viac informácií
International Bar Association, AIJA, INSOL EUROPE, Legalmondo, EELA

International Bar Association, AIJA, INSOL EUROPE, Legalmondo, EELA

Niektorí naši advokáti sú členmi rôznych medzinárodných právnických asociácií a pravidelne sa zúčastňujú podujatí, ktoré tieto asociácie organizujú. Naši advokáti sú zástupcami Slovenskej advokátskej komory v Medzinárodnej advokátskej komore (IBA), celosvetovo najväčšom združení právnikov a advokátskych komôr. Katarína Čechová je stálym zástupcom Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA. Naši advokáti sú tiež aktívnymi členmi AIJA, jediného celosvetového združenia advokátov a podnikových právnikov mladších ako 45 rokov. Tomáš Rybár je členom širšieho predsedníctva AIJA, zástupcom SAK v AIJA a členom Legalmondo. Tomáš Rybár je tiež členom EELA (European Employment Lawyers Association)

Viac informácií

Naši partneri