Výrobný sektor

Medzi našich klientov patria výrobné spoločnosti z rôznych oblastí, ako napríklad výrobcovia technológii, súčiastok, zariadení, spotrebného tovaru, IT zariadení a pod. Poskytujeme im právne poradenstvo v oblasti obchodných zmlúv, pracovného práva, korporátnej agendy (corporate governance), regulácie a práva nehnuteľností (či už pokiaľ ide o akvizíciu nehnuteľností alebo poradenstvo pri nájmoch priestoroch alebo investícii „na zelenej lúke“). Taktiež sme mnohým klientom z výrobného priemyslu poskytli právnu podporu pri získaní financovania pre ich projekty alebo pri transakciách, v rámci ktorých nadobúdali účasť na iných spoločnostiach alebo podniky.

Referencie

Vertiv Slovakia

Poskytujeme poradenstvo slovenskej dcérskej spoločnosti tohto globálneho lídra v oblasti desingu a výroby záložných zdrojov a priemyselných klimatizácií v oblasti korporátneho práva, obchodného práva a pracovného práva.

Crown Bevcan

Komplexné právne poradenstvo klientovi – výrobcovi kovových plechoviek na nápoje a potraviny – patriacemu do Fortune 500, v oblasti pracovného práva, obchodného práva a práva nehnuteľností.

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Poradenstvo klientovi, ktorý je najväčší výrobca a distribútor nealkoholických nápojov v strednej Európe, v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, súťažného práva, ako aj vo viacerých akvizíciách a transakciách.

Inalfa Roof System

Čechová & Partners poskytuje právne poradenstvo jednému z celosvetovo najväčších dodávateľov strešných systémov pre automobilový priemysel v oblasti práva nehnuteľností, zmluvného práva a bankového a finančného práva.

Reutter

Čechová & Partners poskytuje klientovi – výrobcovi komponentov pre automobilový priemysel – právne poradenstvo ohľadom korporátneho práva, záležitostí týkajúcich sa financovania a pracovného práva, vrátane sporovej agendy.

Hengstler

Poradenstvo ohľadom obchodných zmlúv, nehnuteľností a pracovnoprávnych záležitostí pre dcérsku spoločnosť skupiny Fortive patriacu medzi Fortune 500, zaoberajúcu sa výrobou priemyselných komponentov pre aplikácie počítania a riadenia, ako sú počítadlá, časovače, rotačné snímače, priemyselné a teplotné regulátory, relé, tlačiarne a strihače.