Sektor IT a telekomunikácií

Právnici z kancelárie Čechová & Partners poskytujú právnu pomoc vedúcim hráčom na trhu a aktívne sa zúčastňujú na aktivitách telekomunikačného sektora. Medzi našich klientov patria poskytovatelia elektronických komunikačných služieb a/alebo sietí, ale aj IT spoločnosti, ktorým poskytujeme poradenstvo napr. v otázkach súvisiacich s právami duševného vlastníctva a zmluvného práva.

Referencie

Macquarie Group

Kompexné regulatórne poradenstvo pre Macquire Group vo veci akvizície spoločnosti Towercom, a. s., slovenského poskytovateľa služieb pozemnej a satelitnej televízie a rozhlasového vysielania na Slovensku spoločnosťou Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe).

Americká mnohonárodná telekomunikačná spoločnosť

Čechová & Partners poskytuje dlhoročné regulatórne poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií, uchovávania údajov a režimu legálneho odpočúvania a sledovania elektronickej komunikácie americkej mnohonárodnej telekomunikačnej spoločnosti.

Telekomunikačná spoločnosť poskytujúca cloudové komunikačné služby (IaaS) a VoIP služby

Dlhotrvajúce právne poradenstvo belgickej telekomunikačnej spoločnosti so sídlom v Bruseli a prevádzkami v San Franciscu, Austine a Londýne v oblasti regulácie elektronických komunikácii, vrátane zastupovania pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v rámci správnych konaní.

Jeden zo svetových lídrov medzi poskytovateľmi komunikačných riešení a služieb

Čechová & Partners poskytovala komplexné regulatórne poradenstvo ohľadom zavádzanej komunikačnej platformy na viacerých európskych trhoch.

Kanadská nadnárodná spoločnosť špecializujúca sa na softvér a internet

Čechová & Partners poskytovala komplexné regulatórne poradenstvo kanadskej nadnárodnej spoločnosti špecializujúcej sa na podnikový softvér a zavádzanie internetu do koncových zariadení, osobitne v oblasti elektronických komunikácií, uchovávania údajov a režimu legálneho odpočúvania a sledovania el. komunikácie.