Riešenie sporov

Naši advokáti zastupujú klientov v rôznych typoch sporov vrátane súdnych sporov, rozhodcovských a správnych konaní. Tiež sa pravidelne zúčastňujú rozhodcovských konaní pred zahraničnými rozhodcovskými tribunálmi. Katarína Čechová často vykonáva aj funkciu rozhodcovskej sudkyne v rozhodcovských konaniach.

„Inovatívny, prezieravý, dôveryhodný a pracovitý tím v Čechová & Partners má bohaté skúsenosti v oblasti arbitráže. Radí talianskemu klientovi v spore pred VIAC.“ Vyjadrenie klienta pre Legal 500.

„Tím je zameraný na potreby klienta a snaží sa urobiť všetko pre uspokojenie potrieb klienta.“ Klient pre Chambers and Partners.

„Boli veľmi vnímaví a nepotrebovali veľa vysvetľovania na to, aby pochopili, čo sa od nich očakáva. Taktiež prišli s návrhmi na zvýšenie našich šancí na súdnom konaní, a to nad rámec našich otázok, aby zvýšili naše šance.“ Klient pre Chambers and Partners.

Našu prax v tejto oblasti odporúčajú aj medzinárodné rankingové organizácie Legal 500 a Chambers and Partners.

Referencie

Významná nadnárodná stavebná a developerská spoločnosť na Slovensku

Čechová & Partners zastupuje klienta, vedúcu stavebnú a developerskú spoločnosť na Slovensku, vo viacerých súdnych sporoch súvisiacich s vymáhaním záväzkov na uzavretie série zmlúv týkajúcich sa jedného z najväčších developerských projektov v širšom centre Bratislavy.

Skanska

Pomoc v súvislosti s preskúmaním rozhodnutia o protimonopolnej kontrole a rozhodnutí o pokutách zo strany slovenského orgánu pre hospodársku súťaž; zastupovanie v súdnom konaní pred slovenským ústavným súdom.

Zastupovanie profesionálnej brokerskej firmy

Zastupovanie klienta, slovenskej maklérskej spoločnosti poskytujúcej služby najmä v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík, v niekoľkých sporoch s významnou slovenskou poisťovňou vo veci vymáhania pohľadávok.

Viacerí významní zamestnávatelia

Zastupovanie mnohých klientov v pracovnoprávnych sporoch, najmä sporoch týkajúcich sa platnosti skončenia pracovného pomeru.

Smartwings

Čechová & Partners zastupuje jednu z najväčších leteckých spoločností v strednej Európe v sporoch s obchodnými partnermi a v sporoch ohľadom práv cestujúcich a nárokov cestujúcich na náhradu škody.