Právo obchodných spoločností, obchodné právo a zmluvná agenda

Každodenne pomáhame klientom v bežnej korporátnej agende obchodných spoločností a rovnako poskytujeme  aj právne poradenstvo v komplexných a zložitých otázkach obchodného práva, vrátane riešenia sporov medzi spoločníkmi alebo akcionármi či korporátnej reorganizácie spoločností. Často klientom pomáhame s prípravou a pripomienkovaním zmlúv a s rokovaniami o nich. V niektorých prípadoch ide o zmluvnú agendu týkajúcu sa prevádzkových a bežných obchodných záležitostí. Inokedy zas o sofistikované alebo osobité zmluvy z rôznych oblastí obchodu, financií alebo špecifickej regulácie.

„Sú skutočne dobrí vo vysvetľovaní slovenského práva zahraničným klientom. Sú vnímaví, orientovaní na riešenie problémov a veľmi efektívni. Taktiež dokážu s ľahkosťou riešiť multi-jurisdikčné prípady.“ Klient pre Chambers Europe.

„Oceňovali sme ich rýchlosť spojenú s výsledkami vysokej kvality.“ Vyjadrenie klienta pre Chambers Europe.

Našej práci v tejto právnej oblasti (spolu s právnym poradenstvom v oblasti fúzii a akvizícií) sa pravidelne niekoľko posledných rokov dostalo najvyššieho hodnotenia od medzinárodnej rankingovej organizácie Legal 500 (Tier 1). Taktiež Chambers and Partners odporúča našu prax v oblasti korporátneho práva.

Referencie

Merck Sharp & Dohme

Právne poradenstvo ohľadom bežnej korporátnej agendy, ako aj ohľadom obchodných zmlúv pre klienta – dcérsku spoločnosť jednej z najväčších farmaceutických spoločností na svete.

Vertiv Slovakia (predchádzajúce obchodné meno Emerson a.s. v rámci skupiny Emerson Network Power)

Právne poradenstvo ohľadom korporátnej agendy, ako aj ohľadom obchodných zmlúv pre klienta – globálneho lídra v oblasti desingu a výroby záložných zdrojov a priemyselných klimatizácií a dodávateľa iných telekomunikačných produktov.

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Právne poradenstvo ohľadom korporátnej agendy vrátane reorganizácie (zlúčenia) v rámci skupiny pre klienta – najväčšieho distributéra nealkoholických nápojov a výrobcu minerálnych a pramenitých vôd a v strednej Európe.

Bausch Health

Poskytujeme právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť tejto nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti ohľadom rôznych záležitostí korporátneho práva, bežnej korporátnej agendy, ako aj rôznych obchodných zmlúv.

Crown Holdings Incorporated

Právne poradenstvo predovšetkým v oblasti korporátneho, zmluvného a pracovného práva, v projektovom financovaní, práve nehnuteľností a pri vymáhaní práv a nárokov pre klienta – globálneho výrobcu nápojových plechoviek a obalov na jedlo a aerosólových kovových kontajnerov patriaceho do Fortune 500.

LEDVANCE

Právne poradenstvo ohľadom korporátnej agendy, ako aj ohľadom obchodných zmlúv a regulačných záležitostí pre klienta – dcérsku spoločnosť svetového lídra v oblasti osvetľovacej techniky, ktorá vznikla odčlenením klasického osvetlenia z firmy OSRAM.