Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytovanie právneho poradenstva vo veciach insolvencie, reštrukturalizácií a konkurzov patrí medzi kľúčové právne služby, ktoré klientom poskytujeme. Disponujúc skúsenými odborníkmi a aj dcérskou spoločnosťou oprávnenou k vykonávaniu  činností reštrukturalizačného a konkurzného správcu.  Naši právnici sú schopní zvládnuť nielen zložité, ale i multijurisdikčné konkurzné a reštrukturalizačné konania a transakcie.

Poskytovali sme komplexnú právnu pomoc koordinačnému výboru skupiny 40 významných medzinárodných a miestnych bánk v oblasti finančnej reštrukturalizácie a reorganizácie najväčšieho výrobcu ocele na Slovensku. Medzi ďalšie najväčšie prípady platobnej neschopnosti, v ktorých sme pôsobili ako kľúčoví právni poradcovia, patria napr.  reštrukturalizácia významného miestneho výrobcu izolačných a obalových materiálov alebo zastupovanie ázijského vlajkového dopravcu a prenajímateľa lietadiel ako najväčšieho veriteľa pri reštrukturalizácii a konkurze poprednej slovenskej leteckej spoločnosti.

Poskytujú vysoko-kvalitné rady v rôznych oblastiach, vrátane stratégie.“  Klient pre Chambers and Partners.

Našu prax v tejto oblasti odporúčajú aj medzinárodné rankingové organizácie Legal 500 a Chambers and Partners.