Finančné transakcie a financovanie projektov

Veľký objem našej práce sa týka bankovníctva, vrátane komerčného financovania, syndikovaných úverov, refinancovania a portfóliových reštrukturalizácií. Naša kancelária poskytuje právnu pomoc nadnárodným spoločnostiam pri získavaní financovania projektov, pri poskytovaní zabezpečenia úverov, syndikovaných úveroch, vrátane rokovaní, spracovania a implementácie transakčnej dokumentácie.

Medzi našich klientov patria najmä zahraničné a miestne banky, zahraniční investori, developeri v oblasti realít, developeri v oblasti projektov energetiky a prírodných zdrojov, burzy cenných papierov, finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti.

Referencie

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Poradenstvo klientovi ako dlžníkovi syndikovaného úveru v celkovej výške viac než 240 mil. EUR, ktorého účelom bola akvizícia podniku v inom európskom štáte, pri pristúpení slovenských dcérskych spoločností klienta k úverovej dokumentácii a poskytnutí zabezpečenia zo strany slovenskej dcérskej spoločnosti.

Súkromný kapitálový fond so sídlom vo Veľkej Británii

Komplexné právne poradenstvo v oblasti slovenského práva v otázkach akvizície britskej výrobnej spoločnosti. Naša pomoc sa vzťahovala predovšetkým na due diligence, právnu pomoc vo finančnej časti transakcie a súvisiace záležitosti podnikového práva.

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti automobilových systémov, leteckého priemyslu, priemyselnej a obnoviteľnej energie

Právne poradenstvo vo veciach získania financovania od slovenskej banky pre slovenskú dcérsku spoločnosť klienta, ako aj refinancovania existujúceho úverového nástroja v rámci globálneho financovania skupiny.

Jeden z najväčších svetových poskytovateľov strešných systémov vozidiel

Právne poradenstvo dlhoročnému klientovi v procese rozširovania jeho finančných kapacít a zapojenia jeho slovenskej dcérskej spoločnosti – revízie, zmeny a doplnenia komplexných dokumentov týkajúcich sa prerokúvaných dohôd o vyšších úverových facilitách.

syncreon

Poradenstvo vedúcej spoločnosti v špecializovanej zmluvnej logistike – globálnemu dodávateľovi logistických a supply chain riešení pre firmy z automobilového a technologického odvetvia – ohľadom slovenských právnych aspektov skupinovej rekapitalizácie (reorganizácie použitím anglickej schémy na reštrukturalizáciu dlhu globálnej spoločnosti sídliacej v USA) s celkovou hodnotou viac ako 480 miliónov amerických dolárov. Čechová & Partners poskytovala právne poradenstvo v súvislosti s pristúpením slovenskej dcérskej spoločnosti k setom rozsiahlej a komplexnej úverovej dokumentácie, zriadenia ručenia a zabezpečenia zo strany slovenskej spoločnosti, vrátane vyrokovania setov zabezpečovacích dokumentov v prospech financujúcich bánk.