Energetika

Naša kancelária dlhodobo poskytuje právne služby sektoru energetiky. Opakovane sme radili mnohým významným lokálnym, ale aj zahraničným klientom zo sektora výroby, distribúcie či predaja elektriny a zemného plynu, ako aj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Právne poradenstvo sme im poskytovali najmä v oblasti regulatórneho, obchodného a zmluvného práva. Naše služby zahŕňajú aj vypracovanie hĺbkového auditu (due dilligence) a poskytnutie právnej analýzy ohľadom špecifikácií právnej regulácie energetického sektora na Slovensku. Dlhodobo sme tiež aktívni v oblasti právnej regulácie geologického prieskumu a ťažby nerastných surovín.

Referencie

Electricité de France

Čechová & Partners poskytovala poradenstvo klientovi v rôznych oblastiach práva.

OMV Exploration & Production, GmbH

Komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu, obchodného a zmluvného práva rakúskemu klientovi vo veci spoločného investičného a prieskumného projektu s významnou lokálnou spoločnosťou aktívnou v tomto sektore.

Medzinárodná spoločnosť aktívna v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu

Komplexné právne poradenstvo významnej medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Kanade s aktivitami v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu v severnej Amerike, Európe a Austrálii, a to v oblasti regulácie prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v Slovenskej republike, obchodného a zmluvného práva vo veci spoločného investičného projektu s významnou lokálnou spoločnosťou aktívnou v tomto sektore.

WINGAS GmbH

Poradenstvo v oblasti energetickej regulácie, vrátane záležitostí zmluvného práva, poskytnuté spoločnosti WINGAS GmbH, ktorá, ako člen skupiny GAZPROM, je materskou spoločnosťou spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o., ako stabilného dodávateľa plynu a elektriny v Slovenskej republike.

Popredný rakúsky výrobca, distribútor a obchodník s elektrinou

Čechová & Partners dlhodobo poskytovala poprednému rakúskemu výrobcovi, distribútorovi a obchodníkovi s elektrinou komplexné právne poradenstvo vo veci špecifík obchodovania s elektrickou energiou na Slovensku, vrátane otázok cenovej regulácie v Slovenskej republike, lokalizácie zmlúv na dodávku elektriny, ako aj poradenstva vo veci obchodovania s elektrinou na základe zmluvnej dokumentácie európskych obchodníkov s elektrinou združených vo federácii EFET (the European Federation of Energy Traders).

Bank of America Merrill Lynch

Čechová & Partners dlhodobo poskytovala komplexné regulatórne poradenstvo korporátnej a investičnej divízii Bank of America Merrill Lynch, okrem iného, vo špecifických záležitostiach finančnej, resp. energetickej, regulácie obchodovania s elektrinou, zemným plynom, vrátane pravidiel obchodovania so súvisiacimi komoditnými derivátmi v Slovenskej republike.