Automobilový a strojársky priemysel

Slovensko sa stalo významným európskym centrom automobilovej a strojárskej výroby a v spojitosti s touto skutočnosťou naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc viacerým popredným dodávateľom z týchto sektorov. Ide o právne rady v rôznych právnych oblastiach vrátane práva obchodných spoločností, regulácie, obchodných (predovšetkým dodávateľských) zmlúv, pracovného práva, práva nehnuteľností, štátnej podpory a v súvisiacich záležitostiach.

Referencie

syncreon

Poskytujeme právne poradenstvo globálnemu dodávateľovi logistických a supply chain riešení pre firmy z automobilového odvetvia a odvetvia technológií v oblasti corporate governance, v pracovno-právnych záležitostiach, v oblasti financovania a ohľadom rôznych obchodných zmlúv.

Inalfa Roof Systems Slovakia

Čechová & Partners poskytuje právne poradenstvo jednému z celosvetovo najväčších dodávateľov strešných systémov pre automobilový priemysel v oblasti zmluvného práva a bankového a finančného práva.

SMRC Automotive (predtým Reydel)

Čechová & Partners poskytuje dlhodobému klientovi, globálnemu dodávateľovi interiérových systémov pre automobilový priemysel (integrované panely, konzoly a dverné panely), komplexné poradenstvo v oblasti korporátneho, pracovného a sporového práva, ako aj práva nehnuteľností a developerských projektov.

Tajco

Poskytujeme dlhodobé poradenstvo tomuto výrobcovi výfukových komponentov a jeho slovenskej výrobnej a logistickej prevádzke, najmä v oblastiach obchodného, zmluvného a pracovného práva.

Reutter

Čechová & Partners poskytuje klientovi – výrobcovi komponentov pre automobilový priemysel – právne poradenstvo ohľadom korporátneho práva, záležitostí týkajúcich sa financovania a pracovného práva, vrátane sporovej agendy.