Právo na rovnakú mzdu

V rámci našej spolupráce vo World Services Group sme sa spolupodieľali na vydaní brožúry „Equal Gender Pay“, ktorá načrtáva právnu úpravu témy (ne)rovnosti v platoch a mzde v 20 európskych krajinách.

Podľa posledných oficiálnych dostupných údajov zverejňovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, bol rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku v roku 2018 osemnásť percent. Dobrou správou je, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien na Slovensku neustále klesá, aj keď tento pokles sa javí byť pomalší ako v minulosti.

Náš príspevok týkajúci sa Slovenska, ako aj príspevky z iných krajín, si môžete prečítať TU