Nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie

Dňa 10.04.2020 bolo v zbierke zákonov vyhlásené Nariadenie Vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.

Nariadenie vlády bolo prijaté za účelom vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a opatrení pracovnej povinnosti a vecného plnenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou s pandémiou COVID-19.

Odo dňa 7.7.2020 sa rušia všetky opatrenia hospodárskej mobilizácie zavedené Nariadením vlády.

Viac informácií nájdete v PDF dokumente Nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktorý pre Vás pripravili naši kolegovia.