Čechová & Partners s výborným umiestnením v Legal 500

Čechová & Partners je opäť jedinou slovenskou nezávislou kanceláriou, ktorá sa môže pochváliť kategóriou „Tier 1“ v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií v medzinárodnom rankingu Legal 500.

Teší nás, že aj v ďalších hodnotených oblastiach sme získali vysoké hodnotenia. V kategórii „Tier 2“ sme sa umiestnili v oblastiach bankovníctvo, financie a kapitálové trhy, nehnuteľnosti a stavebníctvo, pracovné právo, ako aj riešenie sporov.

Medzinárodný ranking Legal 500 tiež ocenil všetkých našich partnerov. Do elitného zoznamu „popredných právnikov“ boli aj tento rok zaradení – Katarína Čechová v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, ako aj v kategórii nehnuteľností a stavebníctva a Tomáš Rybár v oblasti pracovného práva. Katarína Čechová je tiež členkou „Siene slávy“ Legal 500.

Osobne sú ďalej odporúčaní partneri v nasledujúcich oblastiach: Tomáš Maretta v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, Tomáš Rybár v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií ako aj nehnuteľností a stavebníctva, Katarína Čechová v kategórii bankovníctva, financií a kapitálových trhov a v oblasti riešenia sporov, Michaela Jurková a Simona Haláková v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov a Lenka Šubeníková v rámci nehnuteľností a stavebníctva, obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií a pracovného práva.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
http://www.legal500.com/firms/13419-cechov-partners/14064-bratislava-slovakia

O Legal 500

Legal 500 už 32 rokov analyzuje schopnosti právnických firiem vo viac ako 150 jurisdikciách. Má komplexný výskumný program, ktorý je revidovaný a aktualizovaný každý rok. Rebríčky sú založené na sérii kritérií, na základe ktorých sú vyzdvihované tímy v tých oblastiach práva, v ktorých poskytujú najšpičkovejšie a najinovatívnejšie právne poradenstvo. Výskum je založený na spätnej väzbe od 300 000 klientov po celom svete, príspevkoch z advokátskej kancelárie a rozhovoroch s poprednými advokátmi v súkromnej praxi; a na tíme výskumných pracovníkov, ktorí majú bezkonkurenčné skúsenosti na právnom trhu.