Čechová & Partners s novou vizuálnou identitou

Po takmer tridsiatich rokoch na trhu sme zmenili vizuálnu identitu našej značky. Nové logo a grafika lepšie vyjadrujú modernú nezávislú advokátsku kanceláriu, ktorou sme od roku 1990.

Náš nový dizajn bude zohľadňovať aj naše tri kľúčové hodnoty. Naďalej bude našou snahou pracovať čo najviac profesionálne, flexibilne a v súlade so zásadami integrity.

  • Profesionalita
    Klientov vnímame predovšetkým ako našich partnerov; pomáhame im pozdvihnúť ich podnikanie. Sme jeden tím. Vieme vytvoriť odborný právny kolektív zameraný na rôzne oblasti práva, vďaka čomu dokážeme poskytnúť klientovi komplexné poradenstvo v rôznych druhoch agendy.
  • Flexibilita
    Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je čas drahý, preto sa snažíme pracovať čo najefektívnejšie. Vieme, že na to, byť najlepší, už iba dobrá znalosť práva nestačí. Popri všeobecných očakávaniach má každý klient vlastné požiadavky na štýl spolupráce. Našou snahou je tieto spoznať a prispôsobiť sa im.
  • Integrita
    Ctíme si dôveru, ktorú do nás klient vložil. Pracujeme v súlade so zásadami slušnosti a čestnosti. V súlade s vyznávaním týchto hodnôt presadzujeme a uplatňujeme zásady boja proti korupcii, dodržiavame a uplatňujeme zásady vnútornej compliance a vedieme k takémuto postoju všetkých našich spolupracovníkov.