Vyhlásenie núdzového stavu
a nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie

Dňa 1.10.2020 bolo v zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 Z. z., ktorým vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou pandémie COVID-19. Núdzový stav bol vyhlásený dňom 1.10.2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky.

V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom bolo tiež dňa 1.10.2020 v zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 (ďalej len „Nariadenie vlády“). Nariadenie vlády nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia.

Všetky potrebné opatrenia, ktoré nariadenie vlády upravuje si prečítate v našom PDF dokumente:

Vyhlásenie núdzového stavu a nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie.