Lucia Jeremiašová

Koncipientka

Lucia Jeremiašová pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátska koncipientka od roku 2018. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností, nehnuteľnostiam, sporovej agende, pracovnému právu a finančnému právu.

Predtým, ako u nás Lucia začala pracovať ako advokátska koncipientka, pôsobila ako interná právnička v obchodnej spoločnosti, kde získala značné skúsenosti v oblasti finančného práva. V predchádzajúcom pôsobisku poskytovala napríklad poradenstvo v oblasti cezhraničnej distribúcie a propagácie podielových fondov, či zmluvnej dokumentácie súvisiacej s OTC derivátmi.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 2017; Mgr., 2016)