Finančná pomoc zamestnávateľom, SZČO a vybraným fyzickým osobám v oblasti zamestnanosti

Začiatkom apríla sme Vás informovali o finančnej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v rámci projektu na udržanie zamestnanosti, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento projekt sa menil a rozširoval a aktuálne obsahuje štyri formy finančnej pomoci. Pre lepšiu prehľadnosť sme všetko potrebné zhrnuli v príspevku Finančné príspevky v oblasti zamestnanosti.